Domieszki Do Betonu 

Domieszki Do Betonu

Domieszki do betonu to produkty dodawane w niewielkiej ilość (poniżej 5% masy cementu) przed lub w trakcie mieszania, w celu poprawienia niektórych jego własności, w stanie płynnym, podczas nakładania i tężenia, jak i po związaniu.

Cancel Choose this color