Przygotowanie Podłoża 

Przygotowanie Podłoża

Przygotowanie podłoża jest bardzo ważnym etapem dla uzyskania odpowiedniego efektu betonu dekoracyjnego.

Przed każdym zastosowaniem należy upewnić się, że podłoże jest stabilne, nienaruszone i czyste.

Należy oczyścić powierzchnię przy użyciu Środka Czyszczącego obojętnego Harmony. Jeśli podłoże jest silnie zabrudzone, należy użyć Środka gruntującego Harmony i Środka Czyszczącego obojętnego Harmony.

Na przygotowaną powierzchnię oczyszczoną i odpyloną, należy zastosować środek gruntujący, odpowiednio dobrany do typu podłoża oraz wybranej powłoki.

Jeśli powierzchnia posiada nieregularności lub ubytki, należy zastosować Gładź samopoziomującą Harmony w celu uzyskania jednolitego i gładkiego podłoża.

Do betonu woskowanego Harmony należy stosować podkład Harmony Prim na wszystkie podłoża porowate, podkład Harmony Prim Plus na wszystkie podłoża szczelne, a Cementową zaprawę klejową Harmony na płytki podłogowe i ścienne.

W przypadku betonu gładkiego Harmony należy nałożyć podkład epoksydowy Harmony Prim époxy na płytki podłogowe oraz wszystkie rodzaje betonu, płynnego jastrychu, anhydrytu...

W przypadku betonu patynowanego Harmony lub barwnika kwasowego Harmony Acid Stain należy zastosować gładź samopoziomującą Harmony i/lub środek gruntujący Harmony.

Cancel Choose this color